پنکیک و کرم پودر

بسیاری از خانم ها طرفدار استفاده از کرم پودر به جای پنکک هستند. چرا که در زمان استفاده از کرم پودر انعطاف بیشتری نسبت به پنکک وجود دارد و قابلیت ترکیب کردن رنگ های کرم پودر سبب میشود که رنگ های بیشتری برای انتخاب وجود داشته باشد.

ادامه مطلب